Att bygga en stol av plastavfall #13

Det här projektet har tre olika delar. Materialet, formen och hållbarhetsaspekten, och de är tätt sammanvävda. Jag har gått igenom materialet och formen i de tidigare inläggen men såklart valt ut delar av processen, inte visat allt.

Målet med mitt examensarbete var att bygga en stol i återvunnen plast och på så vis också ge materialet nytt liv och värde, men desto mer jag nystade desto knepigare visade det sig vara att göra detta på ett bra sätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Det är svårt att koka ner hur komplext hållbarhetsaspekten varit i det här projektet. Det är så många olika variabler och aktörer som påverkar vilken plast som samlas in, hur den sorteras och om den återvinns. Finns det en ekonomisk uppsida är det såklart avgörande.

Det har också varit svårt att överhuvudtaget förstå vad som på riktigt var ett bra, återvunnet plastmaterial eftersom många tillverkare utgav sig för att vara bättre än vad de faktiskt var. Sedan var det också knepigt att förstå hur och om materialet kunde återvinnas efter sitt liv som möbel och alltså sluta cirkeln, och vad som gjorde detta möjligt eller omöjligt.

Det välkända plastproblemet blev väldigt tydligt för mig när jag försökte förstå plastens historia och dess nuvarande livscykel. Vi har hittills inte designat plastprodukter och dess system för återvinning. Plasters liv har i allra högsta grad varit linjärt och kort, trots att plaster är väldigt tåligta material som kan återvinnas många gånger om utan att förlora kvalitet (beroende på plastsort och tillsatser). Dessuom kan vi modifiera plaster att få väldigt många varierande egeskaper beroende på vilken plast vi använder och vad vi adderar för tillsattser. Plaster har gjort vårt moderna liv möjligt, men eftersom vi inte har designat med produkternas livsslut i åtanke och skapat ett system för det, har de kommit att göra mycket skada.

Jag trodde inte att det skulle bli så svårt att överhuvutaget hitta material eftersom jag var medveten om att detta gjordes runt om i världen och att Precious Plastic, ett företag som bland annat har open source-ritningar till maskiner för att återvinna plast, hade ett relativt stort nätverk. Men alla jag kontaktade i Sverige producerade inte paneler, eller inte tillräckligt stora, eller inte just då, vilket gjorde att jag fick söka material utanför Sverige. Besöken i Nederländerna gav mig så många insikter, energi jag kunde ta med mig in i projektet, och det fick mig också att känna mig mindre ensam, utöver att ge mig byggmaterial i form av återvunna plastpaneler från världsledande företag och av högsta kvalitet. 🙂

Inte heller trodde jag att det skulle vara så svårt till omöjligt att hitta en återvinnare i Sverige eftersom vi är hyfsade på plastförpackningsåtervinning även om vi enbart återvinner 15% av alla plastförpackningar som vi sätter på marknaden. Med den siffran är vi förvånandsvärt nog bäst i Europa idag. Men all annan plaståtervinning är en helt annan historia. Plasterna sorteras inte ens. Allt bränns. Alltså finns det knappt något cirkulärt system etablerat idag för plaster och de system som finns är utspridda mellan flera olika aktörer.

Mitt projekt kom att tydliggöra de brister vi idag har i det svenska plastsystemet. Dels för att jag inte kunde få tag på det material jag behövde här och dels för att jag inte kunde återvinna varken panelerna eller täckplasten. Jag har kontaktat fem av Sveriges största avfallshanterare och det är två som just nu undersöker om mina material potentiellt skulle kunna återvinnas. Vi får se vad de svara!

När det kommer till hållbarhet har det handlat om att hålla de tekniska materialen i den tekniska sfären för att de i den biologiska sfären gör skada. Att samla in material från naturen, att förebygga att de ens hamnar där, att återanvända material så långt det går är sätt att etablera ett cirkulärt system.

Jag kan tyvärr inte delge det kartläggande jag gjort av olika aktörer jag varit i kontakt med under dessa projektmånader då jag inkluderat email och anteckningar från telefonsamtal. Dessa samtal har skett i personlig kontakt och jag har inte fått deras samtycke att publicera just det materialet.

Det är en väldigt liten andel av all plast vi producerar som återanvänds.