Att bygga en stol av plastavfall #5

Det här är femte inlägget om mitt examensarbete där uppdraget att bygga en stol i återvunnen plast bland annat tog mig till Nederländerna.

The Good Plastic Company är idag bäst i världen på att göra om nedmalet plastavfall till skivmaterial. De har anpassat sina skivors mått till byggbranschens måttstandarder för att underlätta för tillverkare och hantverkare att prova på deras material. De har byggt sina egna formpressar. Från början byggde de en utifrån Precious Plastics anvisningar men den var inte tillräckligt tåliga för kvantiteten som de behövde producera.

Det här är William som grundat TGPC.
Här är analyserade materialprover. De har ett labb där de noggrannt analyserar all plast de får in.
Leverans.

The Good Plastic Company har en fabrik utanför Amsterdam och en i Ukraina. William berättar att de får skräp från hela Europa, men även om plasten är gratis måste de betala för transporten, vilket är dyrt. I dagsläget har de inte heller tillräckligt med material för att hållla uppe produktionen i höjd med efterfrågan.

Plastgranulat.
William med alla deras refuserade skivor. De slänger ingenting och hela fabriken och tillverkningen är koldioxidneutral.

William gav mig fyra stycken skivor. De var refuserade skivor från en kund som tyckte att det blev fel vit. De är gjorda av gamla kylskåp och tangentbord.

Up Next:

Att bygga en stol av plastavfall #4

Att bygga en stol av plastavfall #4