Anniversary

It has been a year since I started posting. To have a blog had been floating in the back of my mind for years. Previously I have had a blog or two but not been able to keep them afloat, to have continuity and not abandon what I started. This experience contributed to my recent […]

A Balancing Act

Hur mycket kan jag säga och vad kan jag säga innan jag går över gränsen till att det blir för nära, blottande på fel sätt, röjande, så att jag står kvar utan hud, genomskinlig? Balanserar ständigt mellan det personliga och privata, att vara genuin, förbli genuin men ändå bibehålla tryggt avstånd. Att möta någons blick […]