Att bygga en stol av plastavfall #9

Väl tillbaka på skolan var det dags att undersöka materialen mer ingående och förstå vad de önskade att bli. Innan jag upptäckte Material Tinkering som designmetod hade jag en känsla av att varje material har en inneboende form, en form de redan är men inte blivit än, ett uttryck och funktion som de är ämnade för.

Min handledare introducerade mig till en uppsats om Material Tinkering. Sammanfattningsvis är det en designmetod särskilt praktiserad inom materialdriven design för att lära känna ett material och dess egenskaper genom att utsätta det för olika påfrestningar. Det teoretiska tänkandet tillsammans med detta praktiska görandet skapar tillsammans en mer konstruktiv framfart i projektet och ger en insikter som man inte skulle nått annars.

Här nedan följer ett urval bilder från mina dagar av Material Tinkering då jag utsatte de olika materialen för påfrestningar så som att värma, slå, såga, borra, bryta med mera. Utifrån hur de olika materialen reagerade, täckplasten från marinan och plastpanelerna, gick jag därefter vidare och gav dem varsin roll i formsökandet efter stolen. Var och en skall göra det som den gör allra bäst.

Täckplasten reagerar med värme. Stelnar till när den sedan svalnar.
När plasten rullas till flera lager kommer värmen ej åt de inre lagrena.
Sammanfogade genom uppvärmning av båda materialen gick men kunde brytas isär. Skruva gick enkelt. Värma och böja gjorde att det uppstod viss separation i materialet.
Skruva gick enkelt. Värma och böja gjorde att det uppstod viss separation i materialet.
Värmen av frässtålet smälte de små plastflisorna som sedan stelnade. Matnings- och rotationshastigheten är avgörande för resultatet.
Up Next:

Att bygga en stol av plastavfall #8

Att bygga en stol av plastavfall #8