Att bygga en stol av plastavfall #4

Det här är fjärde inlägget om processen av mitt examensarbete där sökandet efter byggmaterial i återvunnen plast tog mig till Nederländerna.

Det här är Yuri, tillsammans med sin pappa, som har grundat Circlified. Dels tar de hand om restbitar från ett företag som formsprutar plastprodukter och dels gör de plastpaneler av plastavfall. Han har etablerat sammarbeten med olika företag exempelvis inom flyg- och läkemedelsindustrin som ger honom sitt plastavfall och får det levererat i form av granulat. Därmed behöver de stora företagen inte betala för att skicka sitt plastavfall till förbränning. Detta gör att trots att det är arbetskraftsintensivt att göra plastpaneler kan han hålla kostnaderna relativt låga.

Yuri med sin pappa glada framför verkstan.
Material.

Gammal, tysk MDF-formpress.
Yuri berättar om plasternas olika egenskaper. 🙂

Plastavfallet Yuri får är så rent det möjligen går men det ger ändå en felmarginal på omkring 10%, vilket innebär att det kan vara en liten andel av en annan plastsort inblandat. När man gör plastpaneler innebär det att all plast inte har samma smältpunkt, vilket kan ge separation i materialet, orsaka luftbubblor, eller ge en något skrovlig yta. Detta gör att det kan ta några materialtester innan man hittar rätt recept för just den omgången plastavfall, det vill säga mängd material, tid och temperatur.

Skivorna från Circlified. Till vänster har vi återvunna rör för att dra fiber, och till höger återvunna lådor som Covidvaccin transporterats i.

Sedan åkte vi till Studio Smelt. De ville inte att jag skulle ta bilder inne i deras verkstad. Så istället kommer ett gäng bilder från den gamla, gigantiska industribyggnaden som nu är ateljéer för olika kreativa personer.

Studio Smelt utgörs av Mark Bert Bachrach och Thomas Hoogewerf och ligger i Zaandam, fyrtio minuter utanför Amsterdam. Mark bygger och säljer maskiner som han gör utifrån Precious Plastic underlag. Tillsammans gör de plastskivor av plastavfall från bland annat Amsterdams kommunala sophantering.

Blick genom den gigantiska lokalen fylld med kreatörer av olika slag. Fantastiskt!
Plastpanel i PE.
Det här är återvunnet skräp från runtom Amsterdams soptunnor.