Att bygga en stol av plastavfall #1

Framöver kommer jag dela med mig av processen och resultatet av mitt examensarbete i industridesign som gick ut på att bygga en stol av plastavfall. Det kommer handla om att hitta material, bestämma form, och förstå plastsystemet.

I början av mitt plastprojekt besökte jag Bullandö marina och dess verkstad som heter och ägs av Brohäll marin AB för att se om de hade några plastproblem. Jag lärde mig att de varje säsong täcker de ca 170 stycken båtar med täckplast. Det är en tunn och stark plast som krymper ca 30% vid uppvärmning. Varje vår när båtarna täcks av hyr de en 30 kubik kontainer som fylls till brädden av plastavfallet. Plasten skickas sedan till förbränning för det finns inget företag som vill ta hand om deras plast trots otaliga försök från deras sida att hitta samarbetspartners. Här har vi alltså ett linjärt materialflöde och bortsett från de nylonlinor som täckplasten fästs med runt båtarnas magar är det ett och samma material som relativt enkelt går att separera och därför också återvinna.

Jag fick ett rep ur verkstadens sophink. 🙂 Låt se vad jag kan göra av detta!