En anteckning från idag

Ligger på soffan under täcket och äter smågodis. TVn står på med amerikansk fotboll som jag inte alls förstår och inte har någon som helst ambition att förstå heller, men jag tycker om deras röster. Så självklara och bestämda på sin sak. Betryggande, amerikanerna. Fotbollsplanen är ett fortsatt obegripligt kaos av kroppar och jubel.

Hela helgen har gått till att måla lister i olika rum. De sista arbetet tar längst tid. Så är det oftast. Har lyssnat på podcasts för att inte bli uttråkad och för att inte låta fantasierna ta ut svängarna tills det att jag står mitt i ett raserianfall i en dröm som aldrig fanns. Sedan tog batteriet till hörlurarna slut och jag slängde dem på golvet, irriterad. Så viktigt var det tydligen inte att distrahera mig själv.

Trampade i grön färg som inte gick att skrubba bort. Gick på tå till badrummet och skrubbade utan framgång. Filade bort det dagen efter. Det var enda sättet och jag hade tröttnat. Brydde mig inte tillräckligt tidigare, kunde vara lite smutsig ett tag.

Min utbildning är snart slut. Tänker på det ofta, lika ofta som jag tänker på mitt examensarbete, vilket är dagligen. Jag tänker varje dag på dagen min utbildning är slut och mitt examensarbete. Jag vet inte om det gör mig klokare, att jag kommer på något nytt, kommer fram till något vettigt, men det cirkulerar i alla fall. Alltid något.

Jag måste verkligen ta ut mina linser nu. Mina ögon är torra och jag blinkar hårt som om det skulle mirakulöst få det att försvinna då. Jag är verkligen trött. Kinderna är nu lika röda som godiset jag just åt. Kanske att jag behöver pistachglass ikväll också. Det kan vara en sådan kväll ikväll, igen.

//

A Note From Today

Lying on the couch under the covers and eating sweets. The TV is on with American football that I do not understand at all and have no ambition to understand either, but I like their voices. So self-evident and determined. Reassuring, the Americans. The football field is a continuing incomprehensible chaos of bodies and cheers.

The whole weekend has been spent painting skirting boards in different rooms. The last work takes the longest time. This is usually the case. Have listened to podcasts so as not to get bored and not to let my fantasies take whichever turn they like until I am in the middle of a tantrum in a dream that never existed. Then the battery for the headphones ran out and I threw them on the floor, annoyed. Apparently, it was not so important to distract me.

Stepped in green paint that could not be scrubbed away. Went on tiptoe to the bathroom and scrubbed without success. Filed it off the next day. That was the only way and I was tired of it. Didn’t care enough before, could be a little dirty for a while.

My education is soon over. I think about it often, as often as I think about my Bachelor’s degree thesis, which is daily. I think every day of the day my education is over and my degree project. I do not know if it makes me wiser, that I come up with something new, come up with something sensible, but it circulates anyway. Always something.

I really need to remove my contacts now. My eyes are dry and I blink hard as if it would miraculously make it disappear then. I’m really tired. My cheeks are now as red as the candy I just ate. Maybe I need pistachio ice cream tonight too. It could be such a night tonight, again.