Workshop Words of Support

Jag behöver påminnelser, kom-i-håg-lappar som får mig att inte glömma, ord som gör att jag minns vad som är viktigt, hur jag ska bära mig åt, och vilka fallgropar jag upptäckt och inte vill trilla ned i igen. Jag behöver stödord, särskilt i verkstaden. Det är där jag Gör, en av platserna där jag skapar, och jag behöver hjälp på traven att skydda mitt Görande från gropar så som självkritik och viss vass analys, och mina värderande och bedömande, utdömande blickar.

Jag inser nu att jag behöver fler lappar med påminnelser och uppmaningar. Jag behöver klä mitt hem och mina tillhörigheter som jag ständigt bär runt på med lappar. För ibland glömmer jag till och med att gå ut i verkstaden!

//

I need reminders, small notes that make me not forget, words that make me remember what is important, how I should handle things, and what pitfalls I have discovered and do not want to fall into again. I need words of support, especially in the workshop. This is where I Do, one of the places where I create, and I need help in the process of protecting my Doing from pits such as self-criticism and the occasional aggressive analysis, and my valuating and judging, condemning glances.

I now realize that I need more notes with reminders and exhortations. I need to dress my home and my belongings that I constantly carry around with me in notes. Because sometimes I even forget to go out to the workshop!

This far and currently my workshop words of support are the following.

  • Be Roark.
  • Quantity will give quality over time, but you always got to give your best effort.
  • Persistance will overtake resistance.
  • When you get scared, remind yourself that all is practice anyway, and you can always make a new one.
  • Make it ‘Good enough’ and move on. Bring your lessons with you.
  • Do not abandon your creations. They deserve a place to be just as you do.
  • Stödord! (It means ‘key words’ but if you translate it literally it means ‘support words’)