Utdrag Text 8. Åtta// Outtake Text 8. Eight

Kan jag få lägga min kind mot orden? Kan jag få vila mellan raderna? Kan jag få sova i den här boken innan den kommer till sitt slut? Kan jag få vara ostörd för en stund, utan hot och utan tvivel? Kan jag kalla en plats för min, eller är den också tillfälligt till låns utan kontrakt eller avtal?

Jag skriver nya rader. Inte för att komma ifrån utan för att komma närmare intill, och sedan igenom och vidare ut på andra sidan, för att bearbeta och försöka förstå, för att bevara och kunna återvända.

//

May I lay my cheek against the words? May I rest in between the lines? May I be uninterrupted for a while, without threat and without doubt? Could I call a place mine, or is it also temporarily for lend without contact or agreement?

I write new lines. Not to create distance but to come closer, and then through and on, out on the other side, to process and to try to understand, to preserve and to be able to return.

Up Next:

Trash Can Trash Can

Trash Can Trash Can