Sleepless Nights

När natten kommer och allt blir tyst, då det inte finns några distraktioner kvar, när lampan är släckt och ögonmasken på hör jag min puls mot kudden och känner hjärtslagen mot madrassen. Ljuden ökar i styrka tills de är allt jag är. När det enda jag vill är att somna snabbt går det inte.

Ibland är tankarna tydliga; det som hänt under dagen eller skulle kunna hända i morgon; konversationer jag haft eller skulle vilja ha; men ibland är det tomt och tyst. Tankarna är inte i då eller sen utan jag är här i väntan på sömnen som inte kommer eller snarare redan passerat.

Vänder mig och vänder mig om igen. Tumlar runt. En timme två timmar tre. Sovtåget har gått för länge sedan. Ge upp och ge efter.

//

When then night comes and all goes quiet, when there are no distractions left, when the light is switched off and the eye mask put on I hear my pulse in the pillow and I feel my heartbeat against the mattress. The sounds grow until they are all I am. When all I want is to fall asleep quickly it doesn’t happen.

Sometimes the thoughts are clear; what has happened during the day or what could happen tomorrow; conversations I have had or wish to have; but other times it is vacant and quiet. The thoughts are not in what has been or what could be but I am here awaiting the sleep that doesn’t come or that has already passed.

Turning and turning again. Tumble around. One hour two hours three. The sleep train has departed long ago. Give up and give in.

Up Next:

Konstfack + Kung Saga

Konstfack + Kung Saga